Σχ. έτος 2020-2021


Τα Προγράμματα Erasmus+ που έχουν εγκριθεί για το σχολείο μας για τα έτη 2020-2022

1. Κωδικός: 2020-1-ES01-KA229-081832_2
Τίτλος: DISCOVER AND CARE ABOUT YOUR NATURAL SURROUNDINGS
Σχετικά με το έργο
Ο κύριος στόχος του έργου μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας για την ανάγκη φροντίδας για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητά του. Αυτό θα γίνει μέσω μιας κοινής έρευνας που αφορά τα φυσικά πάρκα.

Περισσότερα για το έργο εδώ: Erasmus 2020 ES

 

2. Κωδικός: 2020-1-PL01-KA229-081684_4
Τίτλος: New approaches opposite old stereotypes
Σχετικά με το έργο
Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της γνώσης των μαθητών σχετικά με το ζήτημα των στερεοτύπων και των διακρίσεων έτσι ώστε να τους απελευθερώσουν από περιορισμένες νοοτροπίες και να τους καλλιεργήσουν τις έννοιες της αποδοχής, των δημοκρατικών αξιών της ΕΕ, της ανοχής, της ιθαγένειας της ΕΕ και ενός πολιτισμού που προωθεί φροντίδα,   αγάπη και ειρήνη
Κάθε χώρα θα δουλέψει κάποια στερεότυπα σχετικά με Εθνικότητα
(Ρομά, μετανάστες, πρόσφυγες), ισότητα των φύλων,θρησκεία (ΕΛΛΑΔΑ).

περισσότερα εδώ : ERASMUS AP

 

3. Κωδικός: 2020-1-LV01-KA229-077483_3
Τίτλος: Do, develop, donate.
Ιδέα του έργου : Πώς μπορούμε να οργανώσουμε τη διαδικασία
εκπαίδευσης στο σχολείο αποτελεσματικά και να βοηθήσουμε τους
νέους να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για την
περαιτέρω πορεία εργασίας τους, χρησιμοποιώντας τις
προσφερόμενες δυνατότητες των τοπικών κοινοτήτων.

περισσότερα εδώ: ERASMUS 3D 

Copyright © ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top