Δράση της Περιβαλλοντικής Ομάδας μας

Ευχαριστούμε θερμά την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας που ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του σχολείου μας και μας προσέφερε χώμα το οποίο κατασκευάζει η ίδια από τα φυτικά κλαδέματα που συλλέγει. Πρόκειται για μία εξαιρετική πρακτική ανακύκλωσης η οποία θα διδάξει στους μαθητές και στις μαθήτριες μας το σεβασμό στο περιβάλλον, καθώς το χώμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί στα φυτά του σχολείου μας από την Περιβαλλοντική Ομάδα μας.