Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων 2020

Τη Δευτέρα 21/12/2020

9.30 -12.30 

εξ αποστάσεως

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Οδηγίες για τη διεξαγωγή της στα mail των γονέων – κηδεμόνων