Χρήση/κατοχή κινητών στο σχολείο μας

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας, αλλά και να ζητήσουμε τη αρωγή σας, στο ζήτημα της κατοχής και χρήσης κινητών τηλέφωνων από τα παιδιά σας στους σχολικούς χώρους, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την ομαλή λειτουργία του σχολείου και την τήρηση τόσο του νόμου, όσο και του σχολικού μας κανονισμού. 

 

Σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις 132328/Γ2/7-12-2006  και  100553/Γ2/4-9-2012 και την με αριθμ. πρωτ. 14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής απαγορεύεται οι μαθητές να φέρουν κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα λήψης και επεξεργασίας εικόνας και ήχου στους σχολικούς χώρους. Το σχολείο μας έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα  όπως ορίζει η νομοθεσία.

Στην προσπάθειά μας όμως να εφαρμόσουμε τη νομοθεσία του ΥΠΑΙΘ χρειαζόμαστε και τη δική σας συνειδητή αρωγή. Παρακαλείστε λοιπόν να διασφαλίζετε πως τα παιδιά σας δεν φέρνουν το κινητό τους τηλέφωνο στο σχολείο.

Αν υπάρξει σπάνια και εξαιρετική ανάγκη να φέρει το παιδί το κινητό τηλέφωνο στο σχολείο για χρήση μετά το σχόλασμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε εσείς προσωπικά και εκ των προτέρων μαζί μας για να φροντίσουμε για τη φύλαξη του κινητού στο γραφείο της διευθύντριας, για όσο διάστημα το παιδί θα βρίσκεται στο σχολείο.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

 

Με εκτίμηση

Ο Σύλλογος των εκπαιδευτικών και η Διευθύντρια