Το κάπνισμα δεν είναι επιτρεπτό στο σχολείο μας

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας, αλλά και να ζητήσουμε τη αρωγή σας, στο ζήτημα του καπνίσματος από τα παιδιά σας στους σχολικούς χώρους, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την ομαλή λειτουργία του σχολείου και την τήρηση τόσο του νόμου, όσο και του σχολικού μας κανονισμού.

 

Σύμφωνα με το Ν. 3420/2005 (ΦΕΚ 298/ τ. Ά 2005), Ν. 4419/2016 (ΦΕΚ 174/ τ. Ά/ 2016 και 19 ακόμη εγκυκλίους και διατάξεις, το κάπνισμα απαγορεύεται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η νομοθεσία μάλιστα συνοδεύεται από υψηλά πρόστιμα. Το σχολείο μας έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα  όπως ορίζει η νομοθεσία.

Στην προσπάθειά μας αυτή χρειαζόμαστε και τη δική σας συνειδητή αρωγή. Παρακαλείστε να διασφαλίζετε πως τα παιδιά σας δεν φέρνουν μαζί τους στο σχολείο τσιγάρα, καπνό ή συσκευές ατμίσματος.  Σε διαφορετική περίπτωση ο/η μαθητής/τρια θα δέχεται τις ανάλογες κυρώσεις και εσείς θα ενημερώνεστε άμεσα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

 

Με εκτίμηση

Ο Σύλλογος των εκπαιδευτικών και η Διευθύντρια