Ενισχυτική διδασκαλία για τα ειδικά μαθήματα Γ τάξης πανελλαδικών εξετάσεων

Όσοι γονείς επιθυμούν ενισχυτική διδασκαλία για τα παρακάτω μαθήματα της Γ τάξης :

1. Ελεύθερο Σχέδιο                                                                          

2. Γραμμικό Σχέδιο                                                                         

3. Γαλλικά                                                                                          

4.Γερμανικά                                                                                      

5. Ιταλικά                                                                                            

6. Ισπανικά                                                                                         7. Αρμονία, Ακουστική ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση     

μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να τη στείλουν στο μέιλ του σχολείου.

Υπόδειγμα_1_αίτησης_δήλωσης_μαθημάτων_2022_23