Σχολική ψυχολόγος – κοινωνική λειτουργός

Το σχολείο μας διαθέτει σχολική ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό.

Βρίσκονται κοντά στα παιδιά κάθε Τρίτη.

Όποιος γονέας επιθυμεί να έχει το παιδί του ατομικές συναντήσεις μαζί τους

μπορεί να συμπληρώσει την παρακάτω δήλωση και να τη στείλει υπογεγραμμένη

με μέιλ στο σχολείο .

 ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ