Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων

Για το σχολικό έτος 2020-2021 ξεκινάει η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Λυκείου και της Δ΄ τάξης των Λυκείων

των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ που περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα:

1)      Ελεύθερο Σχέδιο, 2)      Γραμμικό Σχέδιο,   3)      Γαλλικά,  4)      Γερμανικά,

5)      Ιταλικά,  6)      Ισπανικά, 

 » Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020

 » Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7/2020 ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.μ
ΠΕΜΠΤΗ 2/7/2020 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 08.30 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/7/2020 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 08.30 π.μ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/7/2020 ΙΤΑΛΙΚΑ 08.30 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/7/2020 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 08.30 π.μ
ΤΡΙΤΗ 7/7/2020 ΓΑΛΛΙΚΑ 08.30 π.μ