Τι ισχύει για τα μέτρα covid

COVID

Το παραπάνω αρχείο περιλαμβάνει μια πολύ χρήσιμη σχηματική παρουσίαση για το τι ισχύει για τον ιό.

Δημιουργήθηκε από τον υπεύθυνο covid του σχολείου μας κο Γκούσκο Δ. με σκοπό να βοηθήσει όλους μας

να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε.

Σχολική Ψυχολόγος και Κοινωνική Λειτουργός στο σχολείο μας

Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τη σχολική ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό που τοποθετήθηκαν στο σχολείο μας:

Σχολική ψυχολόγος -Κοινωνική Λειτουργός