Η χαρά της δια ζώσης λειτουργίας μας

Η χαρά της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων είναι διάχυτη σε όλους μας: παιδιά και εκπαιδευτικούς!!!!!

Προσεκτικά αλλά αισιόδοξα κάνουμε τα παιδαγωγικά μας βήματα και τις δράσεις που είχαμε προγραμματίσει για φέτος όσο μας επιτρέπεται από τις ιδιάζουσες συνθήκες.

Αρχικά παραλάβαμε τις βεβαιώσεις συμμετοχής των μαθητριών μας της Β

 » Διαβάστε περισσότερα