Δυνατότητα χρήσης κολυμβητηρίων από υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων 2021

Επιτρέπεται από την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου για τους μαθητές/τριες  της Γ’ Λυκείου, που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές Επιστημών Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού, στις Στρατιωτικές σχολές και στις σχολές του Λιμενικού Σώματος, η χρήση των ανοιχτών κολυμβητηρίων εφόσον:
Α. τηρείται η απόσταση του ενός (1) ατόμου ανά 25 τ.μ.

 » Διαβάστε περισσότερα