Δυνατότητα χρήσης κολυμβητηρίων από υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων 2021

Επιτρέπεται από την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου για τους μαθητές/τριες  της Γ’ Λυκείου, που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές Επιστημών Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού, στις Στρατιωτικές σχολές και στις σχολές του Λιμενικού Σώματος, η χρήση των ανοιχτών κολυμβητηρίων εφόσον:
Α. τηρείται η απόσταση του ενός (1) ατόμου ανά 25 τ.μ. νερού,
Β. διενεργείται εβδομαδιαίο τεστ για κορωνοϊό COVID-19 και
Γ. διατηρούνται τα αποδυτήρια κλειστά.
Οι μαθητές θα προσέρχονται στα ανοιχτά κολυμβητήρια επιδεικνύοντας την Αίτηση Δήλωση συμμετοχής
τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου αναγράφεται η δήλωση προτίμησης τους για συμμετοχή στις
ανωτέρω σχολές.

Διαβάστε προσεκτικά το ΦΕΚ.

220221-ΑΠ3424-Φ.24 Δυνατότητα χρήσης κολυμβητηρίων από υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων 2021_signed