Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας ΓΕΛ Βουλιαγμένης

Αγαπητά παιδιά μας και αγαπητοί γονείς

σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή

τον επικαιροποιημένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου μας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ