Σκέψεις και Συμβουλές προς στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου 1ο ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής 1 Διαβάζουμε Σπίτι «Το ξέσπασµα της πανδηµίας του κορονοϊού στη ζωή µας»

Σκέψεις και Συμβουλές προς στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου

1ο ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής
Μένουμε Σπίτι-Διαβάζουμε Σπίτι
«Το ξέσπασµα της πανδηµίας του κορονοϊού στη ζωή µας»

Δήμου Σοφία, Παπαχρήστου Βασιλική
Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

C-GEL-EIKONA_Γ_ΛΥΚΕΙΟΥ_ΤΕΛΙΚΟ

 » Διαβάστε περισσότερα