Υλικό για εξάσκηση από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

Παιδιά μας σας προσφέρουμε εδώ το υλικό που ετοίμασε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, στο οποίο θα βρείτε ενδιαφέρουσες ασκήσεις για εξάσκηση.

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία ΕΜΕ

ΚΑΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ!!!!

Ευχαριστούμε τους μαθηματικούς του σχολείου μας και μέλη της ΕΜΕ κ.κ. Βαρούχα και Μήτσιο που μας

 » Διαβάστε περισσότερα