Διδακτική επίσκεψη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Μετά από αίτημα των μαθητών μας της Γ τάξης οργανώθηκε επίσκεψη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στη Βάρη.  Οι μαθητές μας ενημερώθηκαν για τη λειτουργία της και φιλοξενήθηκαν στους χώρους της σχολής. Επιπλέον ξεναγήθηκαν στο Μουσείο.

Η επίσκεψη αυτή συνέβαλε ουσιαστικά στο να εμπλουτίσουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα και τις επιλογές τους

 » Διαβάστε περισσότερα