Το παρακάτω πρόγραμμα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων ΓΕΛ Αντιμάχειας προς διαβούλευση μπορείτε να το δείτε εδώ :

https://www.scribd.com/document/725440790/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-2024-%CE%91-%CE%92-%CE%93

ή εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2024 Α Β Γ

 

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν σε ειδικά μαθήματα (πλην Αγγλικών) να διαβάσουν το παρακάτω έγγραφο και να μελετήσουν τις ημερομηνίες και τα έγγραφα που απαιτούνται.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους

Ακολουθούν οι οδηγίες και πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α), ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να διαβάσουν την παρακάτω εγκύκλιο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΦΑΑ 2024-2025

Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που πάσχουν από
σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του
άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄),
με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’), καθώς και με το άρθρο 13 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α’)
και το άρθρ. 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’).

Παρακαλούνται όλοι οι μαθητές που τους αφορά να διαβάσουν την παρακάτω εγκύκλιο : Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν

Η προθεσμία είναι μέχρι και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να διαβάσουν τα παρακάτω έγγραφο : 9ΣΤ546ΝΚΠΔ-ΦΛΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες έχουν οριστεί ως έδρες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., που θα διεξαχθεί από την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την  Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

 

Δείτε για περισσότερες λεπτομέρειες το παρακάτω έγγραφο : Δελτίο τύπου ΤΕΦΑΑ 2024

Για τους υποψήφιους των ΤΕΦΑΑ παρακαλούμε να μελετήσετε την παρακάτω εγκύκλιο.

Επιγραμματικά, υπενθυμίζουμε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

 

Έγγραφα :

ΕΞΕ – 41020 – 2024 – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ 2024

 

 

Όσοι απόφοιτοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 παρακαλούνται να μελετήσουν το παρακάτω έγγραφο που τροποποιεί την  Φ.151/20049/Β6/20.2.2007 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997»

 

FEK-2024-Tefxos B-02232-Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151-20049-B6- 2007 14.04.2024

Ανακοινώνεται η δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού.

Για περισσότερα παρακαλούμε διαβάστε τις σχετικές εγκυκλίους: