ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2024

Ακολουθούν οι οδηγίες και πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α), ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να διαβάσουν την παρακάτω εγκύκλιο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΦΑΑ 2024-2025