Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 2024.

Παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να διαβάσουν τα παρακάτω έγγραφο : 9ΣΤ546ΝΚΠΔ-ΦΛΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ