Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2024

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν σε ειδικά μαθήματα (πλην Αγγλικών) να διαβάσουν το παρακάτω έγγραφο και να μελετήσουν τις ημερομηνίες και τα έγγραφα που απαιτούνται.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους