Προσβασιμότητα σχολείου

Το Γενικό Λύκειο Αντιμάχειας διαθέτει ράμπες για την εξυπηρέτηση μαθητών με κινητικά προβλήματα σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας του ισογείου, στο εργαστήριο πληροφορικής καθώς και στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών.