Το παρακάτω πρόγραμμα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων ΓΕΛ Αντιμάχειας προς διαβούλευση μπορείτε να το δείτε εδώ :

https://www.scribd.com/document/725440790/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-2024-%CE%91-%CE%92-%CE%93

ή εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2024 Α Β Γ

 

 

Για τους υποψήφιους των ΤΕΦΑΑ παρακαλούμε να μελετήσετε την παρακάτω εγκύκλιο.

Επιγραμματικά, υπενθυμίζουμε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

 

Έγγραφα :

ΕΞΕ – 41020 – 2024 – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ 2024

 

 

Όσοι απόφοιτοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 παρακαλούνται να μελετήσουν το παρακάτω έγγραφο που τροποποιεί την  Φ.151/20049/Β6/20.2.2007 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997»

 

FEK-2024-Tefxos B-02232-Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151-20049-B6- 2007 14.04.2024

Ανακοινώνεται η δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού.

Για περισσότερα παρακαλούμε διαβάστε τις σχετικές εγκυκλίους:

 

Όπως κάθε χρονιά και φέτος το ΓΕΛ Αντιμάχειας συμμετείχε στη συλλογή τροφίμων που θα διανεμηθούν το Πάσχα σε 200 ευάλωτες οικογένειες του νησιού μας. Ευχαριστούμε θερμά τους μαθητές που μπορούσαν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια του Ερυθρού Σταυρού για να ανακουφίσουν τέτοιες Άγιες μέρες συνανθρώπους του νησίου μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ερυθρό Σταυρό για τη συνεχή προσφορά του στα κοινά του τόπου μας.

Είχαμε την τιμή σήμερα να υποδεχτούμε στο ΓΕΛ Αντιμάχειας την κα. Καραϊσαρλή Μαρία, Υπεύθυνη Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου η οποία μοιράστηκε την εμπειρία της, τις γνώσεις τις και αφουγκράστηκε τις ανησυχίες των μαθητών της Γ’ Λυκείου. Σε παρουσίαση που διοργανώθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου έγινε παρουσίαση των επίλογών που έχουν οι μαθητές μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αναλύθηκαν τα πολλά δυνατά επαγγελματικά μονοπάτια που μπορούν να ακολουθήσουν οι μαθητές.

Την ευχαριστούμε πολύ για την υπέροχη παρουσίαση και βοήθεια που προσέφερε στους μαθητές και καθηγητές του ΓΕΛ Αντιμάχειας.

Σας γνωρίζουμε ότι στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ) – ΔΗΜΗΤΡΑ, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λειτουργούν έξι (6) δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) με τις κάτωθι επτά (7) ειδικότητες Σ.Α.Ε.Κ. του αγροτοδιατροφικού τομέα:

Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος
Διαχειριστής Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων
Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων
Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας
Τεχνικός Θερμοκηπίων και Καλλιεργειών υπό Κάλυψη
Τεχνικός Κηποτεχνικών Εφαρμογών και Έργων Πρασίνου
Τεχνικός Ξυλογλυπτικής και Εφαρμογές σε Ξύλινες Κατασκευές

 

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, είναι ο κύριος φορέας Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και συμβάλλει αποφασιστικά στον σχεδιασμό της
εθνικής πολιτικής στον τομέα αυτό, με βασική του αποστολή την οργάνωση και υποστήριξη της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχει στους σημερινούς αλλά και τους
αυριανούς απασχολούμενους στον αγροτικό τομέα. Προάγει τις επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες
και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού του αγροτικού τομέα, με τη διαρκή μετάδοση
επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και δεδομένων, για την εφαρμογή σύγχρονων διαδικασιών
παραγωγής ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων.
Οι Σ.Α.Ε.Κ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ανήκουν στη μεταδευτεροβάθμια αρχική επαγγελματική κατάρτιση
του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος του ν. 4763/2020 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τη
δημοσίευση του ν. 5082/2024), έχουν δημόσιο χαρακτήρα και απευθύνονται σε αποφοίτους της μη
υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.), καθώς και κάτοχους ισότιμων τίτλων.
Οι εγκαταστάσεις τους διαθέτουν όλες τις απαραίτητες υποδομές και τα εργαστήρια, προσφέροντας
στους καταρτιζόμενους με την υψηλή ποιότητα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και την
πολυετή εμπειρία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση, όλα τα εφόδια που
θα χρειαστούν για να γίνουν περιζήτητοι επαγγελματίες.
Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε:
– πλήρως σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια,
– παραγωγικές μονάδες μικρής κλίμακος που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις τους όπως τυροκομείο,
οινοποιείο, θερμοκήπια, βουστάσιο, χοιροστάσιο, πτηνοτροφείο, γεωργικά μηχανήματα, εργαστήριο
ξυλογλυπτικής, κ.α., καθώς και σε
– αγρούς, αμπελώνα, κήπους κ.α. που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο των Σ.Α.Ε.Κ…
Σε ορισμένο αριθμό καταρτιζόμενων, που η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται εκτός του νομού της
έδρας της Σ.Α.Ε.Κ., παρέχεται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, δωρεάν στέγαση και σίτιση.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα σχολεία ευθύνης σας (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ),
για την δυνατότητα των μαθητών τους να φοιτήσουν στις Σ.Α.Ε.Κ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Οι εγγραφές γίνονται με την υποβολή:
– παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους τελειόφοιτους και τους υποψήφιους που
συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή/και
– αίτησης στη Σ.Α.Ε.Κ. του ενδιαφέροντος τους.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ: http://www.elgo.gr

 

Για περισσότερα :

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΣΑΕΚ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

19047 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΑΕΚ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 26-03-2024. Όλοι οι υποψήφιοι από την 26-03-2024 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος Ε΄ της Προκήρυξης Διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Γ΄) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 25-04-2024 ημέρα Πέμπτη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη.

 

Ανακοίνωση για την προκήρυξη Εισαγωγής ΑΕΝ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΝ 2024_ΑΔΑ 6ΛΖΡ4653ΠΩ-5ΕΞ

Προκήρυξη Εισαγωγής ΑΕΝ :ΕΞΕ – 30865 – 2024 – Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Επισυνάπτεται η σύμβαση εκδρομής μεταξύ Ημ. ΓΕΛ Αντιμάχειας Κω και HERODOTUS TOURS εδώ : ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΕ.Λ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ

Με τιμή γιορτάστηκε και φέτος η Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στο Ημερήσιο ΓΕΛ Αντιμάχειας Κω.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τη δοξολογία της σημαίας καθώς και των χορευτικών εκδηλώσεων μετά το πέρας της παρέλασης.