Πρόγραμμα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων ΓΕΛ Αντιμάχειας προς διαβούλευση

Το παρακάτω πρόγραμμα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων ΓΕΛ Αντιμάχειας προς διαβούλευση μπορείτε να το δείτε εδώ :

https://www.scribd.com/document/725440790/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-2024-%CE%91-%CE%92-%CE%93

ή εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2024 Α Β Γ