Στο ΓΕΛ Αντιμάχειας υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2023-24 τα παρακάτω οκτώ προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων με επιτυχία. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα αρχεία για τα παραγόμενα του κάθε προγράμματος:

01. Ανακύκλωση τα χρήσιμα & τα άχρηστα υλικά

02. Ο Κήπος του Ιπποκράτη

03. Φιλαναγνωσία

04. Οργάνωση Βιβλιοθήκης

05. Παιδεία στα μέσα και την πληροφορία – Ψηφιακός γραμματισμός

06. Επιστήμη και Χειροτεχνία

07. Επαγελματικός Προσανατολισμός Α2

08. Σχολική Θεατρική Ομάδα

 

Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που πάσχουν από
σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του
άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄),
με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’), καθώς και με το άρθρο 13 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α’)
και το άρθρ. 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’).

Παρακαλούνται όλοι οι μαθητές που τους αφορά να διαβάσουν την παρακάτω εγκύκλιο : Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν

Η προθεσμία είναι μέχρι και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να διαβάσουν τα παρακάτω έγγραφο : 9ΣΤ546ΝΚΠΔ-ΦΛΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες έχουν οριστεί ως έδρες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., που θα διεξαχθεί από την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την  Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

 

Δείτε για περισσότερες λεπτομέρειες το παρακάτω έγγραφο : Δελτίο τύπου ΤΕΦΑΑ 2024

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΕΥΝΘΥΜΙΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΚΕ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2024.

https://www.minedu.gov.gr/stratiotikes-sxoles/58201-22-04-26

 

Το παρακάτω πρόγραμμα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων ΓΕΛ Αντιμάχειας προς διαβούλευση μπορείτε να το δείτε εδώ :

https://www.scribd.com/document/725440790/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-2024-%CE%91-%CE%92-%CE%93

ή εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2024 Α Β Γ

 

 

Για τους υποψήφιους των ΤΕΦΑΑ παρακαλούμε να μελετήσετε την παρακάτω εγκύκλιο.

Επιγραμματικά, υπενθυμίζουμε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

 

Έγγραφα :

ΕΞΕ – 41020 – 2024 – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ 2024

 

 

Όσοι απόφοιτοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 παρακαλούνται να μελετήσουν το παρακάτω έγγραφο που τροποποιεί την  Φ.151/20049/Β6/20.2.2007 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997»

 

FEK-2024-Tefxos B-02232-Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151-20049-B6- 2007 14.04.2024

Ανακοινώνεται η δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού.

Για περισσότερα παρακαλούμε διαβάστε τις σχετικές εγκυκλίους: