Σχ. έτος 2019-2020

Τηλεφωνική Γραμμή Συμβουλευτικής Υποστήριξης στο Κ.Ε.Σ.Υ. Λευκάδας

Επιμορφωτική ημερίδα για καθηγητές ΠΕ06 από το ΚΕΣΥ Λευκάδας και το 1ο ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων

Σεμινάριο για τις νηπιαγωγούς του Ν. Λευκάδας από το ΚΕΣΥ Λευκάδας και το 1ο ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων

Επιμορφωτική δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία