ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στην ιστοσελίδα του ΚΕΣΥ Λευκάδας, εκτός των άρθρων που ανανεώνονται συνεχώς, θα βρείτε χρήσιμο υλικό που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς.

Οι εκπαιδευτικοί μπορείτε να αναζητήσετε παιδαγωγικό υλικό και εισηγήσεις που υποστηρίζουν το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σχολείο. Κάντε κλικ [εδώ].

Οι γονείς μπορείτε να διαβάσετε χρήσιμα άρθρα που σχετίζονται με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών αλλά και πλούσιο υλικό με δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων των παιδιών. Κάντε κλικ [εδώ].