ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: https://www.minedu.gov.gr/

…………………………..

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων: https://www.pdeionion.gr/

………………………….

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας: http://dipe.lef.sch.gr/

………………………….

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας: http://dide.lef.sch.gr/

………………………….

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: http://www.iep.edu.gr/el/

…………………………….

Ο ιστότοπος κατά της βίας των γυναικών: http://womensos.gr/

24ωρη τηλεφωνική γραμμή S.O.S  15900

………………………………

Εθνική Γραμμή για το παιδί SOS 1056

Το Χαμόγελο του Παιδιού

………………………………

Γραμμή 115 25
Συμβουλευτική γραμμή για παιδιά και εφήβους έως 18 ετών
https://mazigiatopaidi.gr/

………………………………

Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων: http://www.isotita.gr/

……………………………..