ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) Λευκάδας
Διεύθυνση: Καλκάνη 15, Λευκάδα
Τ.Κ.: 31100

Τηλέφωνο: 2645026309
Fax: 2645021763

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): mail@kesy.lef.sch.gr
Διεύθυνση ιστοσελίδας: https://blogs.sch.gr/kesylef