Για εκπαιδευτικούς

 Οδηγοί για ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ & ΕΕΠ

 Οδηγός για ψυχολογικές υπηρεσίες στο Σχολείο

Οδηγός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ) για μαθητές με Προβλήματα Συμπεριφοράς

Οδηγός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ) για μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)

Οδηγός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ) για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

ΕπαναΣυνδεόμαστε στο Σχολείο: Οι e-ιστορίες στην τάξη. – Χατζηχρήστου, X., Υφαντή, Θ., Λαμπροπούλου, Κ., Λιανός, Π., Γεωργουλέας, Γ., Φραγκιαδάκη,  Δ., Αθανασίου, Δ., Μίχου, Σ. (2020). Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ