ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος 4547/2018: «Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης»

Υπουργική απόφαση 211076/ΓΔ4/13-12-2018: «Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους»