Εργαστήρια δεξιοτήτων 2ος κύκλος – Φροντίζω το περιβάλλον – Ανακυκλώνω

Στον δεύτερο κύκλο των εργαστηριών μας με τίτλο ¨Κυκλώνω και ανακυκλώνω¨  θα ασχοληθούμε με το περιβάλλον και την ανακύκλωση.

Μέσα από το πρόγραμμα τα παιδιά αναγνωρίζουν ως λύσεις του περιβαλλοντικού προβλήματος το τρίπτυχο: Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, κατανοούν την ευθύνη τους απέναντι στο περιβάλλον δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση αστικών αποβλήτων και παράλληλα ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται

 » περισσότερα