Ι.Ε.Π. Εργαστήρια Δεξιοτήτων 4ος κύκλος Δημιουργώ και Καινοτομώ

   

Θεματικός Κύκλος:

Δημιουργώ και Καινοτομώ-  Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες:

STEM/STEAM – Ρομποτική

Ο δικός μας τίτλος

ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην οικοδόμηση του ενδιαφέροντος για την επιστήμη και την τεχνολογία έχοντας ως θέμα μια Πρόκληση του πραγματικού κόσμου, που πρέπει να διερευνηθεί μέσω της έρευνας, της κριτικής σκέψης και της φαντασίας. Τα μέλη κάθε ομάδας δουλεύουν, μαθαίνουν βασικές δεξιότητες μηχανικής και προγραμματισμού και εφαρμόζουν αυτές τις έννοιες για να κάνουν το μοντέλο τους να κινηθεί. Οι ομάδες καταγράφουν το έργο τους και μοιράζονται το ταξίδι τους .

P5230062 P5170051 P5230064 P5170050 P5170049 P5170037 P5120007 P5120011 P5120012 P5120013 P5160016 P5160029 P5170035

Bιωματικό εργαστήρι για γονείς “όρια και οικογενειακή ζωή”

“Το βιωματικό εργαστήρι για γονείς με θέμα “όρια και οικογενειακή ζωή”  πραγματοποιήθηκε από την κα Καλησπεράτη Ευαγγελία -Κοινωνική Λειτουργό, μέλος της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε Κέρκυρας ,κατόπιν αιτήματος του σχολείου.
Στόχοι της παρέμβασης ,οι οποίοι και επιτεύχθηκαν,  ήταν  ο θετικός προβληματισμός γύρω από  το ζήτημα της εποικοδομητικής  οριοθέτησης των παιδιών στην οικογένεια καθώς και η ανάδειξη των ικανοτήτων και δυνάμεων των γονιών στην κατεύθυνση της πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας τους.”

image P5090003 P5090004