σχέδιο δράσης για το σχολικό έτος 2023-24

Το σχέδιο δράσης της σχολικής μας μονάδας για το 2023-24 αφορά την ψηφιακή ενίσχυση του σχολείου μας  και έχει τίτλο ” Ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής του σχολείου μας”year-2023-school-9240261-form-14-synopsis