Επικοινωνία

Διεύθυνση: Νηπιαγωγείο Καστελλάνων Μέσης, 49084 Καμάρα Κέρκυρα

Τηλέφωνο: 2661055166

Fax: 2661055166

e-mail: mail@nip-kastell.ker.sch.gr

Πληροφορίες: Μαρία Αλεξάκη, Nηπιαγωγός – Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου

Ζωή Κωνσταντινίδου, Νηπιαγωγός