Ι.Ε.Π Εργαστήρια δεξιοτήτων 2ος κύκλος Φροντίζω το περιβάλλον

Οικολογική συνείδηση – Ζώα υπό εξαφάνιση

 Βασικός σκοπός του θεματικού κύκλου είναι αρχικά η γνωριμία με τα κυριότερα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ελλάδα καθώς και οι κίνδυνοι, από τους οποίους απειλούνται. Μέσα από κατεξοχήν βιωματικές δράσεις, τα παιδιά θα μπουν στη θέση των ζώων που κινδυνεύουν και θα ενθαρρυνθούν να προτείνουν λύσεις, να επιλέγουν τις βέλτιστες λύσεις, να δημιουργούν «πρωτότυπα» αλλά και να αξιολογούν τα στάδια της λύσης που η ομάδα υιοθέτησε και εφάρμοσε. Απώτερος στόχος του συνόλου των εργαστηρίων είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη ανάγκη προστασίας του πλανήτη, η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και η συνειδητοποίηση της έννοιας «περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

P2080001 P2080003 P2090005 P2090006 P2110022 P2110024 P2110025 P2140027 P2150032 P2160035 P2180043 P2220044 P3010001 P3010002 P3010003 P3010004 P3010001 2 P3010002 2