ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ σχολικού έτους 2021-22

Την  Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 11.50 – 14.10, πραγματοποιήθηκε έκθεση με τις «δημιουργίες» των μαθητών μας στο πλαίσιο του μαθήματος της Τεχνολογίας. Παρουσιάστηκαν ατομικές και ομαδικές κατασκευές των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης αντίστοιχα, σε αίθουσες κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε να είναι εύκολη η περιήγηση και παρατήρησή τους από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ευκαιρία όπου οι μαθητές και μαθήτριες χάρηκαν που οι συμμαθητές τους και οι εκπαιδευτικοί αγκάλιασαν και επιβράβευσαν την προσπάθεια τους. Ένιωσαν ικανοποίηση που συμμετείχαν σε μια τέτοια γιορτή, η οποία αποτέλεσε ευκαιρία για μοίρασμα εμπειριών και συναισθημάτων!!

Ακολουθούν φωτογραφίες από την έκθεση των δημιουργημάτων των μαθητών μας!!

20220525 123322

20220525 123624

20220525 125850

20220525 130601