ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

 1. Σχέση μεταξύ αριθμού σπειρών ηλεκτρομαγνήτη στην ελκτική δύναμή του.
 2. Η σημασία της ατμοσφαιρικής υγρασίας στην διάρκεια αποθήκευσης πορτοκαλιών.
 3. Σχέση τάσης ηλεκτρικού ρεύματος και χρόνου βρασμού ποσότητας νερού.
 4. Επίδραση του προσανατολισμού ηλιακού στοιχείου στην ηλεκτρική τάση που αποδίδει.
 5. Η επίδραση της διεύθυνσης των πανιών στην ώθηση μοντέλου ιστιοφόρου.
 6. Η επίδραση του χρώματος στην απορρόφηση ακτινοβολίας.
 7. Προσανατολισμός τζαμιού και θερμοκρασία δωματίου.
 8. Επίδραση του υλικού συσκευασίας στην απόψυξη προϊόντων.
 9. Ταχύτητα αποσύνθεσης διαφόρων απορριμμάτων.
 10. Αντοχή δοκιμίων τσιμέντου σε θλίψη και εφελκυσμό.
 11. Επίδραση της θερμοκρασίας στην συντήρηση τροφίμων.
 12. Σχέση καρδιακών παλμών και εκτέλεση ορισμένων επαναλήψεων κοιλιακών σε διαφορετικών κλίσεων κεκλιμένα επίπεδα.
 13. Σχέση αρτηριακής πίεσης και στάσης του ανθρώπου.
 14. Προσδιορισμός του χρόνου και του βαθμού οξείδωσης κραμάτων χάλυβα σε διαλύματα διαφορετικού ph.
 15. Σχέση θερμοκρασίας και ανάπτυξης φυτών σε μικρό θερμοκήπιο.
 16. Διερεύνηση μεθόδων προώθησης νέων καταναλωτικών προϊόντων.
 17. Αλλαγές στην διατροφή και βαθμός νοημοσύνης σε παιδιά.
 18. Επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας και επιπτώσεις στην υγεία.
 19. Χρήση και αποτελεσματικότητα φυσικών και χημικών συντηρητικών σε προϊόντα.
 20. Αλκοόλ και εγκυμοσύνη.
 21. Άγχος και απόδοση στην εργασία.
 22. Ηχορύπανση και επιπτώσεις της.
 23. Επίδοση μαθητών σε τάξεις μικτής και αμιγούς ικανότητας.
 24. Αποτελεσματικότητα διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας.
 25. Τροχαία ατυχήματα και κατανάλωση αλκοόλ.
 26. Πως η συμπεριφορά του κοινωνικού περίγυρου επηρεάζει την αυτοπεποίθηση του ατόμου.

Αφήστε μια απάντηση