Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 1oυ Γυμνασίου Νάξου

Το 1ο Γυμνάσιο Νάξου εκ παραδόσεως είναι συνεπές στην ιδέα ότι ο αποτελεσματικός δάσκαλος πρέπει να συνεχίζει να μαθαίνει και να εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του.

Η επένδυση του Σχολείου μας στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του ήταν πάντοτε σημαντική για την αποτελεσματικότερη άσκηση του απαιτητικού τους έργου. Για τους λόγους αυτούς το 1ο Γυμνάσιο προγραμματίζει κύκλο σεμιναρίων επιμόρφωσης για το έτος 2023-24.

Τα πρόγραμμα επιμόρφωσης θα πρέπει να υπηρετούν τους ακόλουθους στόχους:

  • την ενδυνάμωση των γνώσεων, των  δεξιοτήτων και της συναισθηματικής ευφυΐας των εκπαιδευτικών, στοιχείων βασικών για την ανάπτυξη καλών διδακτικών πρακτικών σε κάθε φάση της επαγγελματικής τους ζωής
    την ουσιαστική παροχή δυνατοτήτων ενίσχυσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού και τη δημιουργία ευκαιριών
  • για την αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών, ώστε αυτοί να αποτελούν μέλη μιας μαθησιακής κοινότητας με κοινούς εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς στόχους.

viber image 2023 11 29 13 57 13 793

Τη Δευτέρα 20-11-2023 στο αμφιθέατρο του 1ου Γυμνασίου Νάξου πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο με θέμα : ‘Πρόληψη και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο.’ με εισηγήτρια την ψυχολόγο κα Βασιλάκη Μαρία

Η διαχείριση της τάξης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία προϋποθέτει ανάπτυξη και διατήρηση διδακτικών δραστηριοτήτων με ομαλή ροή, παρακολούθηση και ταυτόχρονη αντιμετώπιση γεγονότων.

Όταν αυτά συνδυασθούν με τη γνώση ότι κάθε μαθητής μαθαίνει με το δικό του ρυθμό και τρόπο, και μερικοί όχι μόνο δεν θέλουν να μάθουν αλλά παρεμποδίζουν τη μάθηση των άλλων, η διδασκαλία και η διεύθυνση της τάξης καθίστανται ακόμη πιο απαιτητικές. Γι’ αυτό η πειθαρχία στην τάξη είναι περίπλοκο έργο. Πέραν τούτου, δεν υπάρχει καθολική συμφωνία για τα κριτήρια της πειθαρχίας, αφού κάθε εκπαιδευτικός έχει τα δικά του κριτήρια. Ανεξάρτητα από όλα αυτά οι εκπαιδευτικοί που είναι καλοί στην πρόληψη των πειθαρχικών προβλημάτων χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες μορφές συμπεριφοράς. Μεταξύ άλλων πραγμάτων, δημιουργούν θετικό και συνεργατικό κλίμα στην τάξη, προλαμβάνουν την ανεπιθύμητη
συμπεριφορά, αποφεύγουν τις τιμωρίες και χρησιμοποιούν τη συμπεριφορά των μαθητών ως οδηγό για να δράσουν αποτελεσματικά. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η χρήση οργανωμένων και δομημένων παιδαγωγικών τεχνικών στο πλαίσιο της τάξης για τη διαχείριση των διαταρακτικών ή των πολύ δύσκολων συμπεριφορών.