Πρόγραμμα Tipping Point: Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το Γυμνάσιο Καρδαμύλης σε συνεργασία με το πρόγραμμα The Tipping Point in Education , https://www.thetippingpoint.org.gr/

Οι μαθητές της Γ τάξης του Γυμνασίου είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέσα από ένα live session μια εξαιρετική ενημέρωση-πληροφόρηση από ειδική επιστήμονα (μέντορα) σχετικά με τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
Στα πλαίσια των Εργαστηρίω ν Δεξιοτήτων με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Μανού Παναγιώτα ΠΕ07.