Εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας είναι οι ακόλουθοι:

 1. Θανοπούλου Κ. Σωτηρία – Διευθύντρια

Φιλόλογος ΠΕ02

2.  Παπακώστα Παναγιώτα – Αναπληρώτρια  Διευθύντρια
      Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

3.   Μπαρδοπούλου Μαρία -φιλόλογος ΠΕ02

4.   Χρήστος Φούλιας –  Φυσικής Αγωγής ΠΕ11

5.  Σταυροπούλου Σταυρούλα  – Φιλόλογος ΠΕ02

6.  Σουρλίγκα Παναγιώτα – Φιλόλογος ΠΕ02 

7.  Γανίτη Ρουμελιώτου Αικατερίνη -Μαθηματικός ΠΕ03

8.  Καπάκου Λυδία-Γερμανικής φιλολογίας ΠΕ07

9.  Παπαδοπούλου Αθανασία Αικατερίνη- Καλιτεχνικών ΠΕ08

10. Χοντζέα Μαρία -οικονομολόγος ΠΕ80

11. Δικαίου Αλεξάνδρα -Τεχνολόγος ΠΕ84

  • 12.  Παπαδόπουλος Δημήτριος –  Πληροφορικός ΠΕ86 

13. Λουκάς Ευάγγελος  -Φυσικός ΠΕ04.01

14. Βούβαρη Ευαγγελία Θεολόγος ΠΕ01

15.Τσεκουρά Ευσταθεία Βιολόγος Πε04.04

16. Τσαγκλή Ευφροσύνη -Βιολόγος Πε04.04

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση