Υπεύθυνοι τμημάτων

Για το σχολικό έτος 2023-2024 οι υπεύθυνοι τμημάτων είναι :

ΤΜΗΜΑ (αρθ. μαθητών)  ————————————————-Εκπαιδευτικός

 Α1   (19)  —————— Φούλιας Χρήστος 
Α2    (19) —————— Σουρλίγκα Παναγιώτα
Β1    (14) ——————- Σταυροπούλου Σταυρούλα
Β2    (16) ——————- Δικαίου Αλεξάνδρα
Γ1    (14) ——————- Καπάκου Λυδία
Γ2    (13) ——————- Παπακώστα Παναγιώτα
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση