Μήνας: Ιανουάριος 2023

Πολιτιστικό Πρόγραμμα: “Από τον τόπο μου εκκινώ στην Καρδαμύλη που φοιτώ”Πολιτιστικό Πρόγραμμα: “Από τον τόπο μου εκκινώ στην Καρδαμύλη που φοιτώ”

Στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράμματος «Από τον τόπο μου εκκινώ στην Καρδαμύλη που φοιτώ». Κύριο θέμα: Γνωριμία με τις βασικές δομές κοινωνικότητας των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες διαμένουν μόνιμα οι μαθητές που φοιτούν στο Γυμνάσιο της Καρδαμύλης. Θεματικές ενότητες: Μελέτη της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας, παρατήρηση και καταγραφή της έκφρασης της θρησκευτικότητας στις τοπικές κοινότητες […]