Άρθρα: Δεκέμβριος 16, 2008

Παράξενο, αλλά ενδιαφέρον! Έρευνες, αποκαλύπτουν ότι  όταν διαβάζουμε, προσέχουμε μόνο την πρώτη και την τελευταία συλλάβή της λέξης.  Πολλές φορές δε, μόνο τα πρώτα και τα τελευταία γράμματα της λέξης! Δυστυχώς έχω παράδειγμα μόνο στα αγγλικά! Αν μπορείτε να το διαβάσετε, τότε ναί! Είστε, «μεγάλο μυαλό»! Cna yuo raed tihs? Olny 55 plepoe out of […]