ΝΕΟ ΕΤΟΣ

“ΕΥΧΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ”

bddd cdv ggt gt zzx

(Το παραπάνω φύλλο εργασίας είναι από το 26ο Νηπιαγωγείο Βόλου)

 

 

.jpg 1

(Το παραπάνω φύλλο εργασίας αντλήθηκε από το Bigiakids)

 

 

 

“ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ  ΕΥΧΩΝ”