Ελληνική Σημαία

Η επιλογή των χρωμάτων της ελληνικής σημαίας, συμβολίζει το

γαλάζιο της θάλασσας και το λευκό των κυμάτων.

Η πιο διαδεδομένη θεωρία για το πλήθος των λωρίδων,

είναι ότι συμβολίζουν τις συλλαβές της φράσης «ελευθερία ή θάνατος».

Οι πέντε κυανές τις συλλαβές «Ε- λευ-θε-ρί-α»

και οι τέσσερις λευκές «ή θά-να-τος».

collage 2 1

“Οι εργασίες μας”

collage 1

collage 3

Θεατρικό 25ης Μαρτίου

Παρέλαση

ΤΣΟΛΙΑΔΑΚΙΑ & ΑΜΑΛΙΕΣ

Γίναμε τσολιαδάκια & Αμαλίες…

 

 

 

“Τοποθέτησε τις λέξεις στο κατάλληλο σημείο και

προσπάθησε να ζωγραφίσεις και εσύ το δικό τσολιά”

collage 5 3

collage 4 4

collage 6 5

 

 

“ΤΣΟΛΙΑΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΕΣ”

dddg xx ccc ddv fff xx 1

 

 

.jpg .jpg .jpg .jpg

“ΤΟΥΡΚΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ”

collage 1 7 collage 18

 

“Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΟΛΙΑ”