Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ

Παρατηρώ τα μέλη της οικογένειάς  μου

και επιχειρώ να τα ζωγραφίσω!

 

«Αγαπάω την οικογένειά μου γιατί…»