Αναπαραγωγή μοτίβου

φφφ

 

Για να παίξετε το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα πρέπει να παρατηρήσετε προσεχτικά τα μοτίβα που θα σας δίνονται και να βρίσκετε αυτό που λείπει στο τέλος (έχει τη μορφή του ερωτηματικού)

 

Έτσι καλείστε να επιλέξετε:

1ον    Το σχήμα:

2ον    Το χρώμα:

3ον    Την έκφραση:

Στο τέλος, για κάνετε έλεγχο, αρκεί να πατήσετε το ?

Πατήστε τον σύνδεσμο

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10761