Εργασίες

“ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”

.jpg .jpg .jpg .jpg

 

“ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ”

collage 10 .jpg .jpg .jpg

 

“ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ”

1 .jpg .jpg

 

“ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ”

2 3 3

 

“ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟ”

2 .jpg .jpg

 

“ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ”

.jpg 1

 

“ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ”

1 .jpg .jpg .jpg

 

“ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΜΕΑ “

Προσπάθεια κατανόησης των δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι τυφλοί…
Με ποιους τρόπους αντιλαμβάνονται τον κόσμο;

.jpg