Εργασίες

«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

.jpg .jpg .jpg .jpg

 

«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

collage 10 .jpg .jpg .jpg

 

«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ»

1 .jpg .jpg

 

«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ»

2 3 3

 

«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟ»

2 .jpg .jpg

 

«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ»

.jpg 1

 

«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

1 .jpg .jpg .jpg

 

«ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΜΕΑ «

Προσπάθεια κατανόησης των δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι τυφλοί…
Με ποιους τρόπους αντιλαμβάνονται τον κόσμο;

.jpg