Αρχές & κατακλείδες παραμυθιών

Μύθι-μύθι παραμύθι

το κουκί και το ρεβίθι

εμαλώνανε στη βρύση

για το πότε θα αρχινίσει!

……………………………………

Κόκκινη κλωστή δεμένη

στην ανέμη τυλιγμένη

δωσ ‘της κλότσο να γυρίσει

παραμύθι ν ‘αρχινήσει!

……………………………………

Παραμύθι μύθαρος

κι η κοιλιά σου πίθαρος!

……………………………………

Κάτσε εδώ κυρά Μαριώ

Παραμύθι να σου πω…

……………………………………

Αν μου πεις το σ άγαπώ

παραμύθι θα σου πω…

……………………………………

Σου μιλώ και σε κοιτώ

παραμύθι για να πω…

……………………………………

Μια φορά κι έναν καιρό

σήκω πάνω να σου πω…

Μια φορά κι έναν καιρό,

κάτσε κάτω να σου πω

Παραμύθι τρομερό!!!

……………………………..

Ψέματα κι αλήθεια

έτσι είν’ τα παραμύθια!

Μήτε εγώ ήμουν εκεί,

μήτε εσείς να το πιστέψετε!