ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα παιδί εξέφρασε μια απορία στην τάξη,
με μια εικόνα που φαίνονταν όλα ανάποδα στο νερό
=>Παρατηρήσαμε αρχικά την εικόνα που τους τράβηξε την προσοχή
=> Τα παροτρύναμε να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις – να κάνουν υποθέσεις
=>Ψάξαμε το διαδίκτυο και άλλες εικόνες αντικατοπτρισμού
=>Είδαμε τον αντικατοπτρισμό διαφόρων αντικειμένων που έχουμε στην τάξη μας μέσα σε μια λεκάνη με νερό
=>Επαληθεύσαμε ή διαψεύσαμε τις αρχικές μας υποθέσεις
=> Βγάλαμε τα συμπεράσματά μας
=> Σχεδιάσαμε σε ένα μεγάλο χαρτί, ένα δικό μας αντικατοπτρισμό και αυτό ήταν…
Το εξηγήσαμε και έκτοτε… δε σταματάμε να τους απεικονίζουμε!
s
collage 3
collage 2
a
r jk f collage collage 9 collage 8 collage 7 collage 4 collage 1 t qq